Trocha historie:

Sdružení přátel Putimi je občanským sdružením, které zniklo na jaře roku 2001, kdy bylo 13. března zaregistrováno na ministerstvu vnitra pod číslem jednacím VS/1 - 1/46399/01 - R.

Hned ve svém počátku přijalo 36 členů, z poloviny putimských chatařů a chalupářů, kteří projevili velké nadšení a ochotu podílet se na všech akcích zaměřených na oživení kultury, údržbě historických památek i zušlechtění celkového vzhledu obce.

 

Naše snažení má tyto cíle:

  • prohlubovat občanskou sounáležitost a národní cítění
  • rozvíjet zdravý lokální patriotismus a historické uvědomění
  • podporovat znalost věcného i duchovního dědictví obce
  • napomáhat rozvoji společenských aktivit, osvěty, kultury a sportu
  • udržovat živé kontakty s rodáky

Současnost:

Členů, kteří se podílejí na činnosti Sdružení přátel Putimi je v současné době 52.

Výbor SSP:

Václav Pixa - předseda

Dana Štolková - místopředsedkyně

Eva Dvořáková - hospodářka

Josef Slánský - člen

Jiří Štojdl - člen

Naši příznivci:

Mimo stálých členů má SPP i příznivce, kteří přispívají na různé akce, které sdružení pořádá. Na oplátku se jim dostává informací o novotách v obci.

Příspěvky

Nejen pro příznivce uvádím číslo našeho bankovního účtu u Poštovní spořitelny:

211463259/0300

 

Děkujeme

 

Vyhledávání