Kostel sv. Vavřince

Historické památky si zaslouží zviditelnit

V roce 2002, byla dokončena realizace velké a finančně náročné akce. U příležitosti Velikonočních svátků byla večer slavnostně osvětlena věž kostela sv. Vavřince. Celé dílo bylo pořízeno sponzorskou cestou a té doby nám náš svatostánek září do noci.

 

Ochrana památek před zkázou

Dalším velkým projektem bylo přemístění kamenných náhrobků rodu Radkovců z Mirovic a na Drahonicích a Wrábských z Wrábí a na Mladějovicích, osazených na vnější zdi zdejšího kostela. Protože byly tyto náhrobky ohroženy vlivem povětrnostních vlivů, aby nedošlo k jejich úplné zkáze, byly přemístěny zpátky do interiéru kostela. Původně byly součástí kostelní dlažby. Farář Josef Baar je však nechal z důvodu značného sešlapání a tím i nečitelnosti nápisů, v roce 1902 vyjmout a osadit na tuto vnější zeď. Nyní se instalovali k severní zdi uvnitř kostela. Sdružení se podařilo na tento projekt získat dotaci od Nadace Občanského fóra v rámci programu Opomíjené památky, samotné sdružení a další soukromé osoby přispěly dalšími finančními prostředky. Práce prováděl akademický sochař Ivan Tlášek z Českých Budějovic. Vyjmutí náhrobků z obvodové zdi a zejména jejich transfer do vnitřku kostela byl nejnáročnější fází. Každý náhrobek totiž vážil přes 0,5 t. Také přístup k nim byl velice komplikovaný, jelikož byl lemován hroby, které se nesměly poškodit. Dva z těchto náhrobků jsou ukotveny v kobce kostela, která je pro návštěvníky přístupná v případě že je kostel otevřen, ale vstup do lodí je zabezpečen mříží.