Přednášky

 

Zajímavé přednášky nás obohacují

 

Prostřednictvím přednášek památkáře Jiřího Hladkého jsme se dozvěděli zajímavosti o křížích i křížových kamenech na Písecku a také o kapličkách. Jak to bylo při císařských manévrech v roce 1905 v blízké Štěkni, v Putimi, ale i v dalším okolí, vyprávěl František Sáček. O husitství na Písecku a jak ve skutečnosti probíhala bitva u Sudoměře nás poučil historik Prácheňského muzea Jan Adámek. V naší obci se také nacházel pivovar. O něm a také o dalších v městě Písku přednášel autor knihy Písecké pivovarnictví Petr Franěk. Jiří Prášek, nynější ředitel Prácheňského muzea, nás poučil jaké vánoční zvyky se dodržovaly na Písecku.

Sdružení však využívá také místních zdrojů. Máme mezi sebou zdejšího obyvatele Ludvíka Schnaida, který má zálibu v napoleonské době a je předsedou Klubu přátel francouzské revoluce a prvního císařství. Vyprávěl nejen o historii napoleonské éry, ale také o tom, čím se jejich klub zabývá a jak vznikla novodobá napoleonská armáda. Na každoročních Švejkových slavnostech, které probíhají začátkem září, předvádí se svými kolegy z klubu amputaci končetin v polních vojenských podmínkách. S Ludvíkem Schnaidem jsme se setkali ještě jednou, kdy nás poinformoval jak probíhala velkolepá rekonstrukce bitvy tří císařů, uspořádaná ke dvoustému výročí bitvy u Slavkova, které se účastnil. Byla to ojedinělá akce, na kterou se sjelo na třicet tisíc diváků a téměř čtyři tisíce uniformovaných vojáků z 23 zemí světa.

Jinou formou byla například beseda, kdy pamětníci vzpomínali na staré časy v putimské škole a malá výstavka připomněla některé historické dokumenty. První zmínky o škole v Putimi jsou z roku 1690 a naše obec tak měla primát mezi okolními vesnicemi.

Zajímavé bylo také promítání historických fotografií Putimi na diapozitivech. Majitelem tohoto vzácného archivu je zdejší občan Václav Pixa.

Pro Putim vzácným hostem byla návštěva Jana Baara, rodáka z Klenčí, příbuzného spisovatele a kněze Jindřicha Šimona. Vyprávěl o životě tohoto spisovatele. Beseda byla připomínkou 100. výročí od vydání románu Jan Cimbura.